Tłumaczenie przysięgłe to przekład urzędowy poświadczony przez posiadającego odpowiednie uprawnienia tłumacza. Każdy dokument uwierzytelniony musi być potwierdzony pieczęcią, zawierającą w otoku imię i nazwisko tłumacza, jego pozycję na liście tłumaczy przysięgłych, a także język, w zakresie którego przekłada. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. W celu uzyskania tytułu zawodowego, tłumacz musi spełnić szereg wymagań formalnych i zdać egzamin państwowy, na który składa się tłumaczenie ustne i pisemne. Przekład uwierzytelniony dotyczy dokumentów tj.: pełnomocnictwa, wyroki sądowe, testamenty, dyplomy, certyfikaty, akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, dokumentacja samochodowa, dokumentacja urzędowa itp.

W naszym biurze wykonamy dla Ciebie każdego rodzaju tłumaczenie przysięgłe. Angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i ukraiński to tylko niektóre języki, w zakresie których tłumaczymy. Przekład uwierzytelniony realizujemy pisemnie i ustnie. Pracują dla nas profesjonalni tłumacze z wysokimi kwalifikacjami i ogromnym doświadczeniem zawodowym. Gwarantujemy najwyższą jakość tłumaczenia, a potwierdzeniem naszych zapewnień może być liczba zadowolonych klientów. W czasie wieloletniej działalności biura wykonaliśmy tysiące przekładów na zlecenie firm, osób prywatnych i instytucji. Działamy z myślą o korzyściach naszych klientów, dlatego też oferujemy niskie ceny tłumaczenia. Cennik przekładów przysięgłych, zgodnie z rozporządzeniem musi być ustalany na podstawie strony rozliczeniowej, która liczy sobie 1125 znaków. U nas stawka podstawowa za tłumaczenie przysięgłe wynosi 40zł/str i należy do jednych z najniższych na rynku.